1.0 Ogólne

 • 1.1 Czym jest program partnerski Money2Money?

  Zarabianie w programie partnerskim Money2Money polega m.in. na promowaniu swojej strony WWW, poprzez którą realizowana jest sprzedaż produktów i usług. Program polecamy w szczególności : właścicielom stron WWW, for i blogów internetowych oraz baz mailingowych, którzy chcą na nich zarabiać więcej lub dopiero rozpocząć zarabianie, każdemu kto chce dopiero rozpocząć zarabianie on-line i nie ma jeszcze swojej strony WWW (udostępnimy Ci gotowe narzędzia), a Twoim zadaniem będzie ich promowanie w mediach społecznościowych, katalogach, wyszukiwarkach itp.

 • 1.2 Czy ponoszę opłaty za udział w programie?

  Program Partnerski jest bezpłatny i niezobowiązujący. Partner nie ponosi żadnych kosztów związanych z rejestracją i obsługą – nawet w przypadku korzystania z domeny oferowanej przez Money2Money. Rozwiązanie umowy również nie wiąże się z żadnymi opłatami.

 • 1.3 Kto może zostać Partnerem?

  Partnerem Money2Money może zostać: każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, każda firma, bez względu na formę prawną.

 • 1.4 Jak się zarejestrować w Money2Money?

  W celu przystąpienia do programu partnerskiego Money2Money, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: www.money2money.com.pl/#rejestracja

 • 1.5 Czy mogę się zarejestrować nie posiadając własnej domeny?

  Jeżeli Partner nie posiada własnej domeny, a posiada umiejętności związane ze aktywnym reklamowaniem produktów znajdujących się w naszym programie partnerskim może skorzystać z naszej bezpłatnej domeny .oferty-kredytowe.pl. Chęć skorzystania z niej Partner zaznacza wybierając odpowiednią opcję w momencie rejestracji. Wówczas Partner podaje też nazwę subdomeny. Subdomena może zostać zmieniona na wniosek Partnera. W tym celu należy skontaktować się z Opiekunem programu partnerskiego Money2Money poprzez formularz kontaktowy dostępny w panelu po zalogowaniu.

 • 1.6 Czy konieczne jest podpisanie umowy?

  Po wypełnieniu zgłoszenia oraz formularza rejestracyjnego, Money.pl Sp. z o.o. - właściciel programu partnerskiego Money2Money akceptuje konto partnera. Następnie drogą elektroniczną zawarta zostaje umowa o dzierżawę powierzchni reklamowej, którą Partner otrzymuje na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. Nie ma potrzeby jej podpisywania i odsyłania.

 • 1.7 W jaki sposób mogę się zalogować?

  Na stronie http://www.money2money.com.pl/ należy wpisać adres e-mail i hasło, podane podczas rejestracji. Po zalogowaniu Partner otrzymuje dostęp do wielu funkcji i narzędzi umożliwiających pełne spersonalizowanie strony WWW lub stworzenie własnej unikalnej strony WWW.

 • 1.8 Na jaki okres zawierana jest umowa?

  Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

 • 1.9 Czy mogę mieć kilka kont w Money2Money?

  Niestety nie. Jedna osoba/ firma może posiadać tylko jedno konto w programie partnerskim Money2Money.

2.0 Jak korzystać z konta partnera

 • 2.1 Co zrobić, jeśli pojawił się problem z zalogowaniem?

  Podczas problemów z logowaniem należy sprawdzić prawidłowość wprowadzanych danych. W przypadku dalszych problemów, prosimy o dokonanie procedury przypomnienia hasła na stronie: http://www.money2money.com.pl/

 • 2.2 Jak zmienić hasło?

  Zmiana hasła wymaga skorzystania z formularza dostępnego pod adresem: http://www.money2money.com.pl/

 • 2.3 Jak zmienić adres www przypisany do konta?

  Adres www może zostać zmieniony na wniosek Partnera. W tym celu należy skontaktować się z Opiekunem programu partnerskiego Money2Money poprzez formularz kontaktowy dostępny w panelu po zalogowaniu.

 • 2.4 W jaki sposób oraz kiedy mogę wypłacić prowizje?

  Adres e-mail może zostać zmieniony na wniosek Partnera. W tym celu należy skontaktować się z Opiekunem programu partnerskiego Money2Money poprzez formularz kontaktowy dostępny w panelu po zalogowaniu.

 • 2.5 Jak zmienić dane adresowe podane w rejestracji do programu partnerskiego Money2Money?

  Należy wybrać w zakładce Moje dane: Zmień dane

 • 2.6 Jak zmienić nr konta bankowego?

  Należy wybrać w zakładce Moje dane: Zmień dane

 • 2.7 Jak zmienić nazwę konta?

  Nazwę konta można zmienić tylko i wyłącznie w przypadku błędnie podanych danych. Dane te mogą zostać zmieniony na wniosek Partnera. W tym celu należy skontaktować się z Opiekunem programu partnerskiego Money2Money poprzez formularz kontaktowy dostępny w panelu po zalogowaniu.

 • 2.8 Jak usunąć konto?

  Usunięcie konta możliwe jest w dowolnym momencie, po zalogowaniu w panelu partnera i wybraniu w menu po lewej stronie zakładki Moje dane: Usunięcie konta.

 • 2.9 Czy mogę jednocześnie korzystać z gotowego schematu z produktami finansowymi, posiadając własną domenę?

  Jeśli Partner ma potrzebę korzystania z gotowego schematu strony z produktami i posiada własną domenę, musi wykonać poniższe ustawienia domeny: Przekierowanie domeny głównej partnera. Należy w *DNS* wpisać rekord CNAME www.domena-partnera.pl wskazujący na m2m.money.pl. Np. dla binda w pliku konfiguracyjnym strefy może to wyglądać tak: www IN CNAME m2m.money.pl. Dla tinydns rekord będzie wyglądać tak: www.domena-partnera.pl:m2m.money.pl

3.0 Obsługa Panelu Użytkownika

 • 3.1 Wiadomości

  W tej zakładce znajdują się aktualne informacje dot. nowych produktów, stawek prowizyjnych, nowych instytucji finansowych, zmian w modelach rozliczeniowych produktów itp.

 • 3.2 Statystyki

  W tej zakładce Partner znajdzie wszystkie statystyki związane z wysyłką wniosków.
  Nie wszystkie wnioski wysyłane na poszczególne produkty są widoczne na bieżąco. Dokładamy jednak starań, aby komplet danych dotyczących wysłanych wniosków był zawsze w każdy pracujący poniedziałek. Dla Partnerów, którzy chcą się zapoznać ze szczegółami wysłanych wniosków polecamy zmianę typu statystyk na tryb szczegółowy.

 • 3.3 Do wypłaty

  W tej zakładce Partner znajdzie kwotę na jaką może wystawić fakturę/rachunek. Warunkiem wypłaty jest łączna kwota prowizji na kwotę minimum 100zł. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rachunek generowany jest automatycznie poprzez zastosowanie opcji Generuj. Firmy zaś mogą wysyłać faktury drogą elektroniczną na adres: fakturym2m@firma.money.pl. Termin płatności za fakturę/rachunek wynosi 7 dni od momentu otrzymania prawidłowego dokumentu. Partnerzy posiadający status Wiarygodnego Partnera mają prowizje wpłacane w terminie 3 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku czy faktury.

 • 3.4 Tabela prowizji

  W tej zakładce widoczny jest aktualny wykaz produktów oraz stawek prowizyjnych, a także warunki, jakie należy spełnić, aby prowizja została naliczona. Tabela prowizji aktualizowana jest na bieżąco.

 • 3.5 Narzędzia

  W tej zakładce każdy Partner znajdzie komplet narzędzi potrzebnych do reklamowania i sprzedaży wszystkich produktów dostępnych w ramach programu partnerskiego Money2Money. Najczęściej używane elementy tej zakładki to bezpośrednie linki do wniosków, linki do multiformularzy, a także oferty w .xml. Polecamy także nasze autorskie narzędzie – wnioski do Doradców M2M. Są one przygotowane dla wybranych grup produktów. Jeśli użytkownik Partnera skorzysta z tego wniosku to zostanie on wysłany do Doradców M2M, którzy proponują użytkownikowi kilka produktów w danej grupie produktowej, a także produkty doposażające. Rozliczenie z Partnerem obejmuje wszystkie produkty, które zostały zaproponowane przez BOK Money.pl, jeżeli zostały spełnione warunki zawarte w Tabeli prowizji.

 • 3.6 Edycja szablonu

  Zakładka służy do edytowania pasażu finansowego, który nadajemy Partnerowi bezpłatnie na naszej domenie bezpłatnie. Wszystkim Partnerom korzystających z naszego gotowego pasażu finansowego sugerujemy jak największą ingerencję w niego m.in. poprzez ustawianie znaczników meta, dodawanie własnych tekstów przy prezentacjach oferty o produkcie, ustawienie nagłówka i stopki. Im bardziej gotowy pasaż finansowy zostanie zróżnicowany, tym większe szanse na sprzedaż produktów obecnych w ramach naszego programu partnerskiego.

 • 3.7 Dokumenty

  W tej zakładce znajdują się wszystkie poradniki oraz przydatne dokumenty, takie jak umowa, obowiązująca wersja regulaminu czy oświadczenia.

 • 3.8 Kreacje reklamowe

  Ta zakładka zawiera możliwość wygenerowania kodu z puli reklam do wstawienia na stronę Partnera. Kreacje reklamowe są posortowane m.in. wg wymiarów, typów produktów itp. Wstawienie kodu z wieloma zaznaczonymi produktami powoduje wyświetlanie ich rotacyjnie. Tutaj także znajdują się statystyki z kreacji reklamowych - odsłony, kliknięcia, CTR oraz liczba wysłanych wniosków z danej kreacji reklamowej.

4.0 Zarabianie w M2M: modele rozliczeń, prowizje

 • 4.1 Na czym mogę zarabiać?

  Zarabiać można na sprzedaży/pośrednictwie w sprzedaży produktów aktualnie dostępnych w programie partnerskim Money2Money. Nasz program oferuje różne metody i modele rozliczeniowe. Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli prowizji, która dostępna jest w panelu partnera.

 • 4.2 Jakie są metody rozliczeń?

  Obecnie w programie partnerskim Money2Money oferowane są następujące modele rozliczeniowe:
  CPC - (cost per click) - współczynnik efektywności reklamy, relacja liczby kliknięć w reklamę względem kosztów włożonych w jego emisję. Na tej podstawie oblicza się koszt pojedynczego kliknięcia w daną kreację reklamową, CPL – (cost per lead) – metoda rozliczeń polegająca na tym, że reklamodawca płaci jedynie za pozyskanie klienta lub prawidłowych, potwierdzonych danych (uzyskanych z wypełnionego formularza na stronie internetowej),
  CPO – (cost per order) – ryczałtowa płatność reklamodawcy za każdy sprzedany produkt, niezależnie od wartości np. wysokości kredytu hipotecznego czy pożyczki gotówkowej,
  CPA – (cost per action) – reklamodawca płaci za dokonaną i zdefiniowaną przez siebie akcję. W przypadku Money2Money jest to najczęściej: zapisanie się do newslettera, rejestracja klienta u danego reklamodawcy lub proces kalkulacji składki ubezpieczeniowej,
  CPS - (cost per sale) –reklamodawca płaci za każdy sprzedany produkt w zależności od jego wartości np. wysokości kredytu hipotecznego lub pożyczki gotówkowej.

 • 4.3 Jak naliczane są prowizje?

  Prowizje w programie partnerskim naliczane są do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Po zamknięciu okresu rozliczeniowego w panelu Partnera pojawia się stosowna informacja.

 • 4.4 W jaki sposób oraz kiedy mogę wypłacić prowizje?

  Wszystkie zgromadzone prowizje w programie partnerskim Money2Money można wypłacić w dowolnym momencie, jeżeli ich wartość przekroczy 100 PLN. Prowizje wypłacane są na podstawie: wygenerowanego rachunku w panelu partnera – dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wystawionej faktury – dla firm. Faktura ta może być wysyłana elektronicznie na adres: fakturym2m@firma.money.pl

 • 4.5 Czy konieczne jest płacenie podatku od otrzymanych prowizji w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej?

  W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie do właściwego Urzędu Skarbowego faktu świadczenia najmu powierzchni reklamowej oraz wybranie stosownej formy opodatkowania np. ryczałt podatkowy w wysokości 8,5 procent zewidencjonowanych wpływów. Wszystkie dochody z tytułu najmu powierzchni reklamowej w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, powinny być wykazane do 31-go stycznia za rok poprzedni na formularzu PIT28.

 • 4.6 Czy zgromadzone i niewypłacone prowizje w określonym czasie przepadają?

  Zgromadzone prowizje w programie partnerskim Money2Money nie przepadają. Nawet po rozwiązaniu umowy można je wypłacić.

 • 4.7 W jakim terminie są wypłacane prowizje?

  Wszystkie prowizje są wypłacane w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury. Partnerzy posiadający status Wiarygodnego Partnera mają prowizje wpłacane w terminie 3 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku czy faktury.

 • 4.8 Czy mogę wysyłać faktury lub rachunki drogą elektroniczną?

  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, generują rachunek w swoim panelu. Po jego wygenerowaniu jest on automatycznie wysyłany do Money.pl drogą elektroniczną. Nie potrzeby wysyłania go pocztą tradycyjną. Firmy, po odesłaniu zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, mogą wysyłać faktury elektronicznie na adres: fakturym2m@firma.money.pl. Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną jest dostępna w panelu partnera. Wystarczy ją wypełnić i odesłać na adres: m2m@firma.money.pl.

powrót do góry