Marketing afiliacyjny Money2Money - stawiamy na efektywność i zysk. Dołącz do nas!

Internet stwarza szerokie możliwości prowadzenia wielopoziomowej promocji produktów, usług, osób czy przedsiębiorstwa i idei. Elementem marketingu internetowego jest marketing afiliacyjny. Na czym on polega?

Co to jest marketing afiliacyjny?

Pod pojęciem afiliacji czy marketingu afiliacyjnego należy rozumieć specyficzną odmianę marketingu w internecie. Z języka angielskiego marketing afiliacyjny określany jest jako „affiliate marketing” i jest to model promocji produktów i usług wszelkiego rodzaju, który pozwala partnerom zarabiać na sprzedaży tego, co jest reklamowane. Działania te zmierzają do pozyskiwania nowych klientów i utrzymywania dobrych relacji z obecnymi.

Marketing ten polega na tym, że reklamodawca, nazywany również sprzedawcą, deleguje wykonanie działań marketingowych na licznych, niezależnych względem niego marketingowców, czyli partnerów. Ci ostatni w zamian za swoje zaangażowanie, poświęcony na afiliację czas oraz uzyskiwane efekty są wynagradzani. Można powiedzieć, że afiliacyjny marketing jest specyficzną metodą wykorzystania niezależnych pracowników marketingu.

Z punktu widzenia partnera marketing afiliacyjny pozwala na spieniężenie wysiłku, jaki wkłada on w tworzenie witryn i udostępnianie powierzchni reklamowych dla wydawców.

W marketingu afiliacyjnym tak naprawdę każdy wygrywa – sprzedający, bo zyskuje sposób na skuteczną promocję i reklamę swoich produktów bądź usług, partner programu afiliacyjnego wygrywa zaś, ponieważ za polecenia klientów ma płaconą określoną prowizję. Właściwie w programach tego typu prowizja – czyli wynagrodzenie partnera – może być płatna za różne aktywności.

Działania w ramach marketingu afiliacyjnego – od czego zacząć?

W celu rozpoczęcia działania w marketingu afiliacyjnym trzeba, biorąc pod uwagę sytuację partnera, znaleźć na początek program, który będzie nam odpowiadał, i złożyć do niego akces. Jeśli wszystko pójdzie właściwie, dana osoba szybko stanie się partnerem i będzie mogła pobrać materiały reklamowe reklamodawcy. Następnie umieszcza je w wybranej postaci na swojej stronie internetowej, na blogu lub promuje w inny sposób, na przykład za pośrednictwem kont w serwisach społecznościowych.

Kiedy linki promocyjne czy materiały reklamowe z programu afiliacyjnego partner umieści w obrębie swojej witryny, pozostaje mu już tylko jej promocja w różny sposób. Chodzi o to, aby zapewnić unikatowy ruch użytkowników na stronie i zachęcać ich nie tylko np. do kliknięcia w banner, ale wykonania określonej aktywności pożądanej przez wydawcę. Dzięki temu partner może zacząć realnie zarabiać na marketingu afiliacyjnym.

Natomiast jeśli chodzi o wydawcę, to najpierw musi stworzyć cały program afiliacyjny i uruchomić go, aby przyciągać do niego partnerów i korzystać na takim modelu marketingu internetowego. Może też skorzystać z gotowych rozwiązań programistycznych i rozpocząć program partnerski z udziałem wyspecjalizowanych organizatorów.

Marketing afiliacyjny – modele wynagrodzeń

W programach afiliacyjnych partnerzy zarabiają na prowizji opłacanej przez sprzedawcę. Jednak może być ona naliczana według różnych modeli wynagrodzeń, takich jak:

  • CPL (cost per lead) – prowizja za lead, czyli za pozostawienie np. danych kontaktowych przez klienta w formularzu elektronicznym;
  • CPA (cost per action) – prowizja za konkretną, zdefiniowaną uprzednio akcję dokonaną przez internautę, np. za wypełnienie ankiety
  • CPS (cost per sale) – prowizja wypłacana za sprzedaż;
  • CPC (cost per click) – prowizja wypłacana za każde pojedyncze kliknięcie w reklamę;
  • CPO (cost per order) – prowizja wypłacana jest za zamówienie, według stałej stawki;
  • CPV (cost per visit) – prowizja wypłacana za każde odwiedzenie strony przez klienta.

Spotykane są również tzw. modele wynagrodzeń hybrydowe, stanowiące połączenie wspominanych powyżej trybów wynagradzania partnerów. Stawki prowizji wypłacanych w odpowiednim modelu wynagradzania partnerów mogą być różne. Sprzedającym najczęściej najbardziej zależy na gromadzeniu danych osobowych klientów, których nie mogliby w inny sposób legalnie uzyskać. Ważne jest też sprzedawanie produktów i usług z polecenia partnerów. Jeśli za pośrednictwem danej reklamy klient przejdzie na stronę reklamodawcy i tam dokona zamówienia oraz opłaci je, określony procent zysku zostanie wypłacony na konto bankowe partnera w marketingu afiliacyjnym.

Jakie cele zrealizujesz poprzez marketing afiliacyjny?

W ramach marketingu afiliacyjnego można pozyskiwać klientów, sprzedawać produkty i usługi, zwiększać zakres docierania ze swoją ofertą do określonej grupy docelowej, a także pozyskiwać pełne dane kontaktowe potencjalnych klientów. Nie są to łatwe cele do osiągnięcia, ale marketing afiliacyjny rzeczywiście pozwala je osiągać, trzeba jednak w takich przypadkach docierać w sposób bardzo precyzyjny do pożądanych odbiorców.

Dzięki marketingowi afiliacyjnemu można łączyć w odpowiedni sposób reklamodawców i wydawców – partnerów – biorąc pod uwagę profil działalności. Najlepiej reklamy w marketingu afiliacyjnym działają, jeśli tematycznie są związane z tematyką serwisu czy bloga, w obrębie których są wyświetlane.

Z perspektywy partnera celem marketingu afiliacyjnego i uczestnictwa w sieciach afiliacyjnych jest zarobek w formie prowizji za efekty.

Marketing afiliacyjny i działające w nim podmioty

W marketingu afiliacyjnym udział biorą trzy różne rodzaje podmiotów:

  • sprzedający – reklamodawcy,
  • partnerzy – wydawcy,
  • klienci.

Właściwie w marketingu afiliacyjnym mamy do czynienia z układem trójstronnym, w którym każda osoba lub podmiot mają do spełnienia określone funkcje. Reklamodawca płaci partnerowi ustaloną z góry prowizję od sprzedaży lub stawkę za inne pożądane przez siebie działania klientów. Partner przyciąga klientów na stronę reklamodawcy, inkasując z tego tytułu wynagrodzenie. Z kolei klient dzięki zabiegom podejmowanym przez partnera trafia na witrynę internetową reklamodawcy i tam np. dokonuje zakupu produktów.

Czasami układ trójstronny, jaki zakłada klasyczny marketing afiliacyjny, powiększa się o czwartą stronę transakcji, którą jest organizator programu partnerskiego. To on dba o pozyskiwanie partnerów i o sprawność działania sieci afiliacyjnej. Reklamodawcy nie zawsze podejmują się skomplikowanego zadania, jakim jest organizacja programu partnerskiego, pozostawiając to ekspertom. Marketing afiliacyjny w Polsce również jest prowadzony w wielu przypadkach przez takich organizatorów. Wówczas program partnerski ma dwupoziomowy charakter – partnerzy, poza bezpośrednim wysyłaniem klientów do reklamodawców, mogą zarabiać także na pozyskiwaniu innych partnerów, co nazywane jest drugim poziomem programowym.

Tak właściwie partnerem w marketingu afiliacyjnym zasadniczo może zostać każdy. W większości przypadków trzeba jednak mieć stronę internetową lub wykazać gotowość do jej założenia. Można również uczestniczyć aktywnie, jako reklamobiorca – partner w programach afiliacyjnych, jeśli ktoś ma konto w popularnych serwisach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, w obrębie których równie skutecznie można polecać produkty.

W niektórych przypadkach w programach afiliacyjnych nie są akceptowane zgłoszenia od osób dysponujących witryną, której tematyka w żaden sposób nie jest związana z produktem lub usługą podlegającymi promocji. Reklamodawca chce bowiem trafić do określonej grupy odbiorców w sieci, a taki marketing afiliacyjny bez targetowania nie pozwoli mu sięgnąć po takie cele.

Na szczęście obecnie w internecie możemy znaleźć całą masę programów partnerskich realizowanych w ramach marketingu afiliacyjnego, tak że można bez problemu dobrać je kontekstowo do treści posiadanej przez partnera strony internetowej lub bloga.